Mommy's got cancer: this is how I told my kids

My sons Jeff and Charles were five and two when I was diagnosed with breast cancer.

Jeff was more aware of the whole process than Charles, but even at such a young age, even Charles noticed that there were a lot more flowers in the house and that suddenly we were having a lot of visitors. Soon both Jeff and Charles started asking questions that needed to be answered.

 

The unavoidable c-word

At first, when the boys asked questions, I used to say that Mom was 'a little bit sick'.

I always tried to avoid the word cancer, because I found it quite difficult to use that word myself.

But at one point, Jeff literally said, "Mama, you're sick but it's not cancer."

Well, the word had been spoken so now I had to explain it.

 

Reading time: Mommy's breast is sick

Thankfully, a friend had already given me ‘Mama’s borst is ziek’ (Mommy's breast is sick) by Hanneke De Jager, and Jeff's comment was the ideal moment to bring out the book. In this book I found a guide to explain the process in a way that a child can understand: from mommy's breast is sick, mommy gets a magic potion and mommy's hair will fall out, to mommy gets a new breast and her hair also grows back. With lots of drawings and a little text, the entire breast cancer and chemo story is explained in a nutshell, optimistically and clearly: just the way a child needs to hear it.

 

In the classroom

Afterwards, Jeff's lovely teachers read the book in class.

That way his classmates also knew that his mom was unwell, and they even thought it was cool that Jeff's mom was going to get a magic potion. From that day on Jeff understood that there was something going on and he was OK with it.

 

So, if you're looking for a tool to tell your kids that Mommy has cancer,
I can definitely recommend the book ‘Mama’s borst is ziek’ by Hanneke De Jager.

It certainly gave our boys the clarity they needed in a way that's gentle and positive.

Untitled-1.jpg

Het onvermijdelijke K-woord

Als de jongens vragen stelden, zei ik in het begin altijd dat mama ‘een beetje ziek’ was.

Ik probeerde het woord kanker steeds te vermijden, want ik vond het best moeilijk om dat woord voor mezelf te gebruiken.

Maar op een gegeven moment zei Jeff letterlijk: “Mama, je bent ziek maar het is toch geen kanker.”

Tja, het woord was gevallen dus nu moest ik het wel uitleggen.

 

Boekje lezen: Mama’s borst is ziek

Gelukkig had ik van een vriendin al ‘Mama’s borst is ziek’ van Hanneke De Jager gekregen, en het zinnetje van Jeff was het ideale moment om het boek boven te halen. In dit boek vond ik een leidraad om het proces op kindermaat uit te leggen: van mama’s borst is ziek over mama krijgt een toverdrank en mama’s haar zal uitvallen, tot mama krijgt een nieuwe borst en ook haar haren groeien terug.

Met veel tekeningen en weinig tekst wordt het volledige borstkanker- en chemoverhaal in a nutshell uitgelegd, in een optimistische en duidelijke stijl: helemaal zoals een kind het horen wil.

Love Charlie-61.jpg
Love Charlie-57.jpg
Love Charlie-55.jpg

In de klas

Nadien hebben de lieve juffen van Jeff het boek voorgelezen in de klas.

Op die manier wisten zijn klasgenootjes ook dat mama ziek was en ze vonden zelfs het cool dat Jeff’s mama toverdrank zou krijgen. Sinds die dag begreep Jeff was er aan de hand was en vond hij het OK.

 

Als je dus een hulpmiddel zoekt om aan je kindjes te vertellen dat mama kanker heeft, dan kan ik het boek Mama’s borst is ziek van Hanneke De Jager zeker aanraden.

Bij onze jongens heeft het in elk geval op een zachte en positieve manier de nodige duidelijkheid gebracht.